Menu

Dịch vụ

GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH

Lực lượng tư vấn giám sát là đại diện chủ đầu tư để giám sát và nghiệm thu các hạng mục công trình.